REAL ESTATE

Dịch Vụ

Digital
Branding

Tư vấn và triển khai kế hoạch Digital Marketing giúp tăng độ phủ và sức khỏe thương hiệu, chiếm lĩnh thị phần là nền tảng cho quá trình Push Sales với quy trình chuyên sâu và nền tảng công nghệ hỗ trợ.

Đây là cách giúp thương hiệu lớn mạnh trên nền tảng online cùng AZVIDI.

Digital
Performance

Tư vấn và triển khai kế hoạch Digital Marketing Push Sales giúp tối ưu lượng data thu được với nhiều kịch bản triển khai nhờ sự hỗ trợ của nền tảng công nghệ phát triển độc quyền.

Đây là bao gồm các giải pháp giúp tối ưu data khai thác của AZVIDI.