Shantira Beach Resort & Spa

Bối cảnh và Vấn đề

Xuất phát từ kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều năm triển khai Digital Marketing, chúng tôi nhận thấy rằng để tối ưu, kiểm soát được tốt nhất một chiến dịch cần sự “theo sát” hành trình online của khách hàng và có hệ thống: phân tích, phân loại data cũng như là lắng nghe sức khỏe thương hiệu. Chính từ trăn trở này mà.

Chủ đầu tư

Hoàng gia hội an

Thời gian triển khai

3 tháng

Dịch vụ triển khai

Tư vấn và triển khai kế hoạch Digital Marketing tích hợp

Since 2014, we have delivered

Xuất phát từ kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều năm triển khai Digital Marketing, chúng tôi nhận thấy rằng để tối ưu, kiểm soát được tốt nhất một chiến dịch cần sự “theo sát” hành trình online của khách hàng và có hệ thống: phân tích, phân loại

102.901

Click

57.369.562

Impression

2.064.915

View

2.003

AIDC