DRAGON RIVERSIDE CITY

TỔNG QUAN

  • Chủ đầu tư: Phú Long
  • Dự án: Dragon Riverside City
  • Phân khúc: Căn hộ
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 1 tháng

Bối cảnh

Chạy rumor thông tin ra mắt sản phẩm Dragon City.

Mục tiêu

Phủ sóng thương hiệu

Chiến lược

Triển khai kế hoạch Digtial Marketing tích hợp 100% branding.

Click

152.856

Impression

341.163.000

View

200.000

-

-

DRAGON RIVERSIDE CITY

Thiết kế website dự án đảm bảo tối ưu thông điệp, nhận diện thương hiệu tối ưu trải nghiệm và có phong cách riêng nổi bật

DRAGON RIVERSIDE CITY

Thiết kế banner quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google, Elick, Admicro dựa trên màu sắc, họa tiết nhận diện của dự án

DRAGON RIVERSIDE CITY

Thiết kế website dự án đảm bảo tối ưu thông điệp, nhận diện thương hiệu tối ưu trải nghiệm và có phong cách riêng nổi bật