TỔNG QUAN

  • Chủ đâu tư: Ngọc Á Châu
  • Dự án: LaBeaute Bảo Lộc
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 2 tháng
  • Phân khúc: 

Bối cảnh

Giai đoạn 1: Ra mắt The Song tại TP.HCM

Giai đoạn 2: ra mắt The Song tại Hà Nội.

Mục tiêu

Launching thương hiệu, khai thác data hỗ trợ quá trình push sales.

Chiến lược

Triển khai song song 2 Campaign

Branding: Chiếm 70% ngân sách

Push sale: Chiếm 30% ngân sách

Click

27.696

Impression

14.739.135

AIDC

730

Data

317

LA BEAUTE BẢO LỘC

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

LA BEAUTE BẢO LỘC

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

LA BEAUTE BẢO LỘC

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.