L'ALYANA SENSES WORLD

TỔNG QUAN

  • Chủ đầu tư: Phú Long
  • Dự án: L’Alyana Senses World
  • Phân khúc: Biệt thự biển
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 6 tháng

Bối cảnh

Ra mắt dự án L’alyana Senses World.

Mục tiêu

Phủ sóng thương hiệu, định vị trong tâm trí khách hàng mục tiêu.

Chiến lược

Triển khai chiến dịch digital branding 100% ngân sách branding.

Click

378.566

Impression

145.832.234

AIDC

6.910

View

2.469.328

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế website dự án đảm bảo tối ưu thông điệp, nhận diện thương hiệu tối ưu trải nghiệm và có phong cách riêng nổi bật

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế banner quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google, Elick, Admicro dựa trên màu sắc, họa tiết nhận diện của dự án

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế banner quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google, Elick, Admicro dựa trên màu sắc, họa tiết nhận diện của dự án

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế banner quảng cáo trên các nền tảng quảng cáo Google, Elick, Admicro dựa trên màu sắc, họa tiết nhận diện của dự án

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

L'ALYANA SENSES WORLD

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.