TỔNG QUAN

  • Chủ đâu tư: Alpha Land
  • Dự án: Sakura Garden
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 1 tháng
  • Phân khúc: Đất Nền

Bối cảnh

Giai đoạn 1: Ra mắt The Song tại TP.HCM

Giai đoạn 2: ra mắt The Song tại Hà Nội.

Mục tiêu

Launching thương hiệu, khai thác data hỗ trợ quá trình push sales.

Chiến lược

Triển khai song song 2 Campaign

Branding: Chiếm 70% ngân sách

Push sale: Chiếm 30% ngân sách

Click

752.856

Impression

241.163.000

AIDC

9.345

Data

1.765

SAKURA GARDEN

Thiết kế website dự án đảm bảo tối ưu thông điệp, nhận diện thương hiệu tối ưu trải nghiệm và có phong cách riêng nổi bật

SAKURA GARDEN

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

SAKURA GARDEN

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

SAKURA GARDEN

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

SAKURA GARDEN

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

SAKURA GARDEN

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

Dự án liên quan