THE MARIS

TỔNG QUAN

  • Chủ đầu tư: Rio Land
  • Dự án: The Maris – Alaric Tower
  • Phân khúc: Căn hộ nghỉ dưỡng
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 2.5 tháng

Bối cảnh

Mở bán giai đoạn mới tháp Alaric Tower dự án The Maris

Mục tiêu

Khai thác data hỗ trợ quá trình bán hàng

Chiến lược

Triển khai Digital Marketing 100% push sales

Click

195.901

Impression

95.000.000

AIDC

2.003

Qualified Data

652

THE MARIS

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ màu sắc và họa tiết nhận diện của dự án

THE MARIS

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ màu sắc và họa tiết nhận diện của dự án

THE MARIS

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ màu sắc và họa tiết nhận diện của dự án

THE MARIS

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

THE MARIS

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

THE MARIS

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

THE MARIS

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.