THE SONG - THANH LONG BAY

TỔNG QUAN

  • Chủ đầu tư: Nam Group
  • Dự án: The Song – Thanh Long Bay
  • Phân khúc: Nhà vườn biển
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 3 tháng (chia làm 2 giai đoạn triển khai)

Bối cảnh

– Giai đoạn 1: Ra mắt The Song tại TP.HCM

– Giai đoạn 2: ra mắt The Song tại Hà Nội.

Mục tiêu

Launching thương hiệu, khai thác data hỗ trợ quá trình push sales.

Chiến lược

Triển khai song song 2 campaign

Branding: chiếm 70% ngân sách

Push sales: chiếm 30% ngân sách

Click

276.000

Impression

140.350.000

AIDC

4.500

Data

652

LANDING PAGE

Landing page sử dụng cho các campaign push sales.
Nội dung và concept đổi theo từng giai đoạn triển khai để phù hợp với KV
và thông điệp truyền thông trong từng giai đoạn.

BANNER ONLINE

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ KV của từng giai đoạn triển khai.

BANNER ONLINE

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ KV của từng giai đoạn triển khai.

BANNER ONLINE

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ KV của từng giai đoạn triển khai.

BANNER FACEBOOK

Thiết kế facebook bám sát KV và thể hiện thông điệp truyền thông của từng giai đoạn. Đẩy mạnh các nội dung liên quan đến điểm khác biệt về triết lý kiến trúc, không gian xanh tại dự án.

BANNER FACEBOOK

Thiết kế facebook bám sát KV và thể hiện thông điệp truyền thông của từng giai đoạn. Đẩy mạnh các nội dung liên quan đến điểm khác biệt về triết lý kiến trúc, không gian xanh tại dự án.

BANNER FACEBOOK

Nội dung facebook cân bằng giữa các thông tin sự kiện, thông điệp branding, thông điệp push sales và được lên đều đặn 2-3 bài/tuần.

BANNER FACEBOOK

Nội dung facebook cân bằng giữa các thông tin sự kiện, thông điệp branding, thông điệp push sales và được lên đều đặn 2-3 bài/tuần.

BANNER FACEBOOK

Thiết kế facebook bám sát KV và thể hiện thông điệp truyền thông của từng giai đoạn. Đẩy mạnh các nội dung liên quan đến điểm khác biệt về triết lý kiến trúc, không gian xanh tại dự án.

BANNER FACEBOOK

Nội dung facebook cân bằng giữa các thông tin sự kiện, thông điệp branding, thông điệp push sales và được lên đều đặn 2-3 bài/tuần.