THỦ THIÊM DRAGON

TỔNG QUAN

  • Chủ đầu tư: Rio Land
  • Dự án: Thủ Thiêm Dragon
  • Phân khúc: Căn hộ biển
  • Dịch vụ: Digital Marketing tích hợp
  • Thời gian: 1.5 tháng

Bối cảnh

Dự án đã mở bán 3 năm, hiện còn 39 căn cuối cùng, sắp bàn giao.

Mục tiêu

Tái định vị thương hiệu và khai thác data hỗ trợ quá trình bán hàng.

Chiến lược

Triển khai song song 2 campaign

Branding: chiếm 50% ngân sách

Push sales: chiếm 50% ngân sách

Click

752.856

Impression

241.163.000

AIDC

1.765

Data

9.345

THỦ THIÊM DRAGON

Banner online triển khai trên các nền tảng quảng cáo Google, Eclick, Admicro… với concept phát triển từ màu sắc và họa tiết nhận diện của dự án

THỦ THIÊM DRAGON

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

THỦ THIÊM DRAGON

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.

THỦ THIÊM DRAGON

Thiết kế facebook thể hiện định vụ của từng dòng sản phẩm của dự án, với phong cách thiết kế hiện đại, nổi bật thông điệp và đảm bảo yếu tố sang trọng và nổi bật hình ảnh dự án.