Lập trình Mobile App Developer

MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Phỏng vấn Online và làm việc tại nhà trong thời gian dịch Covid. Phát triển ứng dụng Mobile tối ưu cho điện thoại sử dụng Flutter, ngôn ngữ lập trình Dart. Xây dựng các thư viện Widgets có thể sử dụng lại Chuyển đổi các thiết kế bằng wireframes/figma sang mã … Read more